บริษัท ไทยนิปปอน เคมีภัณฑ์ อุตสาหกรรม จำกัด เปิดดำเนินการเมื่อปี 2529 ด้วยทุนจดทะเบียน 30 ล้านบาท และสินทรัพย์ทั้งสิ้น 100 ล้านบาท ในกระบวนการผลิตเบนโทไนต์ ภายใต้ชื่อการค้า แมคเจล ผลิตภัณฑ์ของเราสามารถนำไปใช้ทั้งในอุตสาหกรรมเซรามิค งานหล่อโลหะ ก่อสร้าง อาหารสัตว์ ขุดเจาะ บำบัดน้ำเสีย และทรายแมว เป็นต้น เหมืองแร่ของเราตั้งอยู่ ณ จังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพ และมีปริมาณเพียงพอต่อการใช้งานและการจัดส่ง

บริษัท ไทยนิปปอน เคมีภัณฑ์ อุตสาหกรรม จำกัด มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญมากกว่า 40 คน และมีพื้นที่โรงงานมากกว่า 10,000 ตารางเมตร ด้วยกำลังการผลิตมากกว่า 25,000 ตันต่อปี และมีรายได้รวมต่อปีมากกว่า 100 ล้านบาท โดยเราได้รับการยอมรับทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ ทั้งในด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ ความมั่นคงขององค์กร และความเชื่อมั่นในทุกๆด้าน


การใช้งาน

งานขุดเจาะและงานก่อสร้าง

เบนโทไนต์ แมคเจล มีคุณสมบัติคล้ายเจล คือ มีความหนืดแต่ไหลตัวดี ซึ่งช่วยในด้านการหล่อลื่น และกันน้ำไม่ให้ไหลผ่านในหลุมที่ขุดเจาะเป็นอย่างดี เหมาะสมต่อการใช้งานทั้งในด้านอุตสาหกรรมขุดเจาะและก่อสร้างเป็นอย่างมาก โดยสามารถใช้งานได้ในงานต่างๆ อาทิเช่น

- งานขุดเจาะสำรวจ
- งานทางด้านเข็มเจาะ
- งานขุดเจาะบ่อน้ำ
- งานขุดเจาะวางท่อ
- งานขุดเจาะอุโมงค์
- งานขุดเจาะทั่วๆ ไปงานหล่อโลหะ

เบนโทไนต์ แมคเจล มีคุณสมบัติเป็นตัวประสานในการเตรียมทรายหล่อแบบ ซึ่งช่วยให้ง่ายต่อการขึ้นรูป ให้ความแข็งแรง และมีความสามารถในการทนความร้อนเป็นอย่างดี จึงทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราเหมาะกับงานหล่อโลหะเป็นอย่างมาก อุตสาหกรรมสีและเซรามิค

เบนโทไนต์ แมคเจล ซึ่งมีมอนมอริโอไนต์เป็นส่วนประกอบสำคัญ มีคุณสมบัติในการแขวนลอยและให้ความแข็งแรง ซึ่งเหมาะสมในอุตสาหกรรมเซรามิคทั้งในส่วนน้ำเคลือบและตัวเคลือบ

 
ทรายแมว

เบนโทไนต์ แมคเจล มีคุณสมบัติในการดูดซับ ซึ่งจะจับตัวกันเป็นก้อนเมื่อสัมผัสกับของเหลว ทำให้ง่ายต่อการกำจัด นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ของเราไม่มีการใส่สารเคมีใดๆลงไป ทำให้คุณมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของเราปลอดภัยทั้งต่อตัวคุณและสัตว์เลี้ยงของคุณ


 

 

 


อุตสาหกรรมกระดาษ

เบนโทไนต์ แมคเขล ของเรา มีความสามารถในการจับตัวเรซินในเนื้อไม้ซึ่งเป็นปัญหาในกระบวนการผลิต อีกทั้งยังช่วยปรับปรุงคุณภาพกระคาษ นอกจากนี้ยังสามรถใช้ในกระดาษรีไซเคิลได้อีกด้วย

 

 

 

นอกจากนี้ เบนโทไนต์ แมคเจล ของเรายังสามารถนำไปใช้ในงานด้านอื่นๆ อาทิเช่น

- อุตสาหกรรมน้ำมันพืช

- อุสาหกรรมบำบัดน้ำเสีย

- อุตสาหกรรมอาหารสัตว์

- อุตสาหกรรมปุ๋ย

- อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง

- อุตสาหกรรมเซรามิค