งานหล่อ
FD grade, F3/A2 grade. F4/R grade, LDC grade
งานก่อสร้าง
API grade, SP grade
Oil refining
Bleaching grade 1, Bleaching grade 2
เซรามิค
WN-02 grade, P-01 grade, Y-03 grade
ทรายแมว
Pet-litter grade
ด้านเกษตรกรรม
Fertilizer grade, Toxin binder grade
บำบัดน้ำเสีย
P-04 grade
Organoclay
Organoclay grade
Nanoclay
Nanoclay grade